Monthly Archives: september 2014

Baking

I dag har nokre av ungane på avd. Oppe vore med å baka rundstykker og eplepizza. Det er mykje sansing og finmotorikk i det å baka, Dei har kjent på den mjuke deigen, dei harda frøa, lukta på kanel, smakt … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Jakt- og fiskedag i Nybøstrondi

Måndag var halve sjiraffgruppa ute med båt og sette garn. Tysdag reiste den andre halve sjiraffgruppa ut med båt og tok opp att garna, og so møttes alle i Nybøstrondi. Det er ein tradisjon at dei eldste ungane i alle tre barnehagane … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget

Spel

Det er mange som likar godt å spela ulike spel som Lotto og pusla puslespel. Aktiviteten fremmar konsentrasjon, turtaking og det å sjå samanhengar. Gjennom arbeidet med tal, rom og form må personalet sørgje for at barna har tilgang til … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget

Tur til Hundremeterskogen

Tysdag gjekk Sommarfuglane på tur til Hundremeterskogen. Me fekk selskap av avd. Oppe på turen frå barnehagen til skogen. Sommarfuglane syns det var spennande å sjekka postkassene og husa til Ole Brumm og vennene. Me åt lunsj og las ei … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget

Lappar til lunsj på Njøs

4 flinke bakara som laga lapperøra. Me fann oppskrift på internett, fann fram alle ingrediensane, talde, målte opp, tømte oppi, delte egg og rørte. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar omgrepsforståinga og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kunstutstilling

Onsdag gjekk både avdeling Oppe og Nede på tur til parken ved Saften. Der vart det hopping på trampolina, balansering, sisten og bjørnen sover. Gjennom arbeidet  med kropp, rørsle og helse må personalet sørgje for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Uglas smuldredessert

Sommarfuglane skal ha Ole Brumm som tema i år; utifrå det skal dei arbeida med fargar, årstider, tal, laga mat og gå turar. Tysdag starta me med å snakka om Ole Brumm og vennene, og so las me boka Hvor … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget

Gullhår og dei tre bjørnane

Fredag inviterte avdeling Oppe avdeling Nede til teaterframsyning av eventyret Gullhår og dei tre bjørnane; det var stor stas 🙂   Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna lærer å lytte, observere og uttrykkje … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Eplechips

Ungane fekk vera med å sjå på, hjelpa til og smaka . Eplechipsa vart veldig gode. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd ved at personalet legg … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i nærområdet

Ungane likar godt å vera på tur, og dei er flinke til å gå. Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet (Rammeplanen, 2011:48).

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik

Det har vore ein fin oppstart av nytt barnehageår med mykje fin leik. Rolleleik Ved å late som går barn inn i si eige førestellingsverd, tek perspektivet til andre og gir form til tankar og kjensler (Rammeplanen, 2011:32). Personalet må vere … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget