Daily Archives: september 8, 2014

Gullhår og dei tre bjørnane

Fredag inviterte avdeling Oppe avdeling Nede til teaterframsyning av eventyret Gullhår og dei tre bjørnane; det var stor stas 🙂   Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna lærer å lytte, observere og uttrykkje … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Eplechips

Ungane fekk vera med å sjå på, hjelpa til og smaka . Eplechipsa vart veldig gode. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd ved at personalet legg … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i nærområdet

Ungane likar godt å vera på tur, og dei er flinke til å gå. Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet (Rammeplanen, 2011:48).

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik

Det har vore ein fin oppstart av nytt barnehageår med mykje fin leik. Rolleleik Ved å late som går barn inn i si eige førestellingsverd, tek perspektivet til andre og gir form til tankar og kjensler (Rammeplanen, 2011:32). Personalet må vere … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget