Monthly Archives: desember 2015

Lesestund og tur til Njøs

Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lyttar, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og vaksne (Rammeplanen, 2011:40). Barn er kroppsleg aktive, og dei uttrykkjer seg mykje gjennom kroppen. Gjennom kroppsleg aktivitet … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Lucia

I arbeidet med etikk, religion og filosofi  må personalet la den kristne kulturarven komme til uttrykk mellom anna gjennom høgtidsmarkeringar (Rammeplanen, 2011:47).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Skulekameratane

Første torsdagen i kvar månad treffast dei eldste barna frå alle tre barnehagane for å bli litt kjende før dei skal byrja på skulen saman. Denna gongen møttes dei i Hundremeterskogen. Dei leika først litt der, før me gjekk saman til … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget

Lokalt utviklingsarbeid (LUA)

Posta under Adeling Nede, Vedtekter | Kommenter innlegget

Njøsadalen

Personalet må leggje til rette for meiningsfulle opplevingar  og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i kvardagsaktivitetar og leik og i meir tilrettelagde situasjonar (Rammeplanen, 2011:41). Gjennom arbeidet med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra … Les meir

Posta under Adeling Nede | Kommenter innlegget