Daily Archives: oktober 17, 2017

Oppstart av gym i Saften.

Felles leik på tvers av avdelingane. Me Bjørnen sover og haien kommer, og dei minste hadde gode opplevingar av oppstarten. Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og meistring ved … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget

Unge forskarar.

Edith har kjøpt ballong-rakettar til små forskarar. Her vart mange gode samtalar, teoriar og latter. Store og små var like interesserte. Nokre rakettar flaug over taket til barnehagen. Leik i sandkasse: God psykisk helse, samarbeid og utvikling av vennskap Gjennom … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget

Fleire bilete frå Kleppadagane i september.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforskar ulike landskap, bli kjend med institusjonar og stadar i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdast trygt. (Rammeplan 2017:56). Felles måltid og samvær med sjukeheimen. Froskeopplevingar og … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget